Ghagri Teri Garhwali Song Download – Ravi Shah

Ghagri Teri Garhwali Song Download 2022- This song is sung by Ravi Shah. You can get ghagri teri mp3 song download from link given below.

Download Ghagri Teri Garhwali Song

Ghagri Teri Garhwali Song
Ghagri Teri Garhwali Song Download - Ravi Shah 2
  • Produded By : Jas Panwar
  • Song: Ghagri teri
  • Singer : Ravi Shah
  • Rap : Ashu Rana
  • Starring : Ankit Rawat, Natasha Shah & Kartik Sharma
  • Lyrics : Ravi Shah
  • Music & Mix master: Gunjan Dangwal
  • Rythem : Subhash Pandey
  • DOP : Mahesh Pal